ብከመይ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን 1800 ትክፈል ብመንገዲ ሓበራዊ ዕቤት

source

12 pensées sur “ብከመይ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን 1800 ትክፈል ብመንገዲ ሓበራዊ ዕቤት”

  1. ነዚ ክትግዕታ ዶ ትርሕጻ እዩ ነገሩ ፡ ንቃሕ ፡ ሕልና ከኣ ግበር ፡ ሰሪሕካ ምብላዕ ኣምላኽ ይፈትዎ እዩ፡ ኣደናጊርካ ምብላዕ ሓጥያት ጥራይ ዘይኮነ ነብስኻ 'ውን ክልክመካ እዩ፡ መንእሰይ ።

  2. ሞሶብ ፍዮሪ ሰብ አንዳ ነቅሐ ምስ ከደስ ሓዳሽ ኣምጺአካ መንአሰይ አንዲካ ሰሪሕካ ዘይትበልዕ ሰብ ካብ ተዳናድር ከይሰራሕካ ዝመጽአ ሰልዲ የለን በጃኩም ኣሕዋት ኣይትገጋዩ መታለልቲ ዝበዝሕዎ ዘመን አዩ

  3. 1ይ፡ ሰላም ሓውይ፡ ቅደማይ ነገር ኣብዚ ሎሚ ብcash ከመይ ጌሩ ክኣመነካ፡
    2ይ፡ ካብ 12ሰብ 2600 ገንዘብ ረኪብኩም ካብዚኦም ግን ሓደ ሰብ ጥራይ አዩ 1800 ዝወስድ 800 ኣታዊ ናባኩም፡ ጌና 11 ሰብ ኣለዉ ዘይተክፍሉ ቁማር ዝተብሃሉ፡ ሰብ Limit ,አዩ ንሕና ኤርይታዋይን ኣብ ደገ ዘለና፡
    ገንዘብ ኣይመለሰን ኢዩ ኢልካ፡ከይትክሰስ ኢልካ ኢካ cash ትብል ዘለካ፡ብዙሕ ኣሎ ሕቶታት ግን ካብ የሕዋትና ኣይንወድ በጃካ

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *